افتتاح سرای فرهنگ و قرآن قم در بیت تاریخی آیت‌الله هاشمی