جستجوی پیشرفته

نتایج جستجو

6 مورد
  • ستاد تنظیم بازار جلسات مرتبی دارد ولی اثری از تنظیم بازار نیست و قیمت ها روز به روز بالاتر می رود.

  • اجرای طرح ملی برق امید، این صنعت کشور را در آستانه آزمونی بزرگ در حوزه مدیریت و مصرف انرژی قرار داده و فرصت طلایی را نیز جهت اصلاح الگوی مصرف مشترکان جهت رایگان کردن بهای آن فراهم ساخته است.