work

رئیس بانک مرکزی اروپا در یک کنفرانس خبری از لزوم ایجاد محدودیت برای بیت کوین به دلیل موارد مشکوک استفاده از ان خبر داد.