جماران

پایان مرحله گروهی لیگ ملت های والیبال+ جدول نهایی

مرحله گروهی لیگ ملت های 2024 با صدرنشینی اسلوونی به پایان رسید.

لینک کوتاه کپی شد

گزارش جماران؛ شبنم روحی: دور گروهی لیگ ملت های والیبال 2024 با صدرنشین غیرمنتظره اسلوونی همراه شد. این تیم با 11 برد و تنها یک باخت و کسب 28 امتیاز این مرحله را با صدرنشینی به پایان رساند.

لهستان میزبان دور نهایی با 10 برد، 2 باخت و 29 امتیاز دوم شد.

ایتالیا و ژاپن نیز با 9 برد و با کسب 27 و 25 امتیاز سوم و چهارم شدند.

ایران هم با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل پانزدهم شد.

جدول رده بندی

رده تیم  بازی برد باخت امتیاز
1 اسلوونی 12 11 1 28
2 لهستان 12 10 2 29
3 ایتالیا 12 9 3 27
4 ژاپن 12 9 3 25
5 کانادا 12 8 4 23
6 فرانسه 12 8 4 23
7 برزیل 12 6 6 21
8 آرژانتین 12 6 6 18
9 کوبا 12 5 7 17
10 صربستان 12 5 7 16
11 آلمان 12 5 7 15
12 آمریکا 12 5 7 15
13 هلند 12 3 9 11
14 بلغارستان 12 3 9 8
15 ایران 12 2 10 6
16 ترکیه 12 1 11 5

 

 

هفته اول

تیم نتیجه نتیجه تیم
بلغارستان ۰ ۳ فرانسه
ترکیه ۱ ۳ کانادا
آرژانتین ۱ ۳ ژاپن
کوبا 3 1 برزیل
هلند 2 3 اسلوونی
آلمان 0 3 ایتالیا
ایران 1 3 صربستان
کانادا 1 3 لهستان
اسلوونی 3 1 فرانسه
کانادا 1 3 لهستان
ترکیه 2 3 هلند
کوبا 3 1 آلمان
ژاپن 3 0 صربستان
آرژانتین 2 3 برزیل
بلغارستان 0 3 کانادا
فرانسه 3 0 آمریکا
هلند 0 3 لهستان
کوبا 2 3 ژاپن
*ایران 0 3 ایتالیا
صربستان 1 3 برزیل
اسلوونی 3 2 کانادا
ترکیه 1 3 فرانسه
ژاپن 1 3 ایتالیا
بلغارستان 3 1 آمریکا
آرژانتین 3 1 آلمان
کوبا 3 1 *ایران
اسلوونی 3 0 لهستان
برزیل 2 3 ایتالیا
ترکیه 1 3 آمریکا
بلغارستان 1 3 هلند
*ایران 2 3 آرژانتین

 

 

هفته دوم

 

 

تیم نتیجه نتیجه تیم
آلمان 0 3 برزیل
لهستان 3 1 بلغارستان
*ایران 0 3 ژاپن
آرژانتین 0 3 آمریکا
کانادا 3 1 کوبا
اسلوونی 3 0 ترکیه
آلمان 2 3 ژاپن
صربستان 3 0 هلند
فرانسه 3 2 ایتالیا
*ایران 1 3 برزیل
بلغارستان 1 3 آلمان
لهستان 3 0 ترکیه
کوبا  1 3 هلند
آمریکا 0 3 ایتالیا
کانادا 1 3 آرژانتین
بلغارستان 3 2 *ایران
برزیل 2 3 اسلوونی
ژاپن 0 3 لهستان
کوبا 1 3 ایتالیا
فرانسه 3 1 هلند
آمریکا 3 1 صربستان
ترکیه 3 1 *ایران
برزیل 3 1 لهستان
ژاپن 3 1 اسلوونی
کوبا 3 2 فرانسه
کانادا 3 1 آمریکا
صربستان 2 3 آرژانتین
ترکیه 2 3 آلمان
بلغارستان 0 3 اسلوونی
ایتالیا 3 0 هلند
آرژانتین 2 3 فرانسه
کانادا 1 3 صربستان

 

هفته سوم

تیم نتیجه نتیجه تیم
هلند 1 3 برزیل
کانادا 3 2 ژاپن
بلغارستان 3 1 ترکیه
اسلوونی 3 0 آرژانتین
آلمان 3 1 فرانسه
*ایران 3 2 آمریکا
کوبا 2 3 صربستان
ایتالیا 0 3 لهستان
آلمان 0 3 کانادا
*ایران 3 2 هلند
ترکیه 0 3 آرژانتین
برزیل 2 3 آمریکا
بلغارستان 0 3 ایتالیا
کوبا

2

3

اسلوونی
ایران

0

3

فرانسه
کانادا

3

0

برزیل
هلند

0

3

ژاپن
آرژانتین

0

3

لهستان
بلغارستان

0

3

کوبا
ترکیه

1

3

صربستان
آلمان

1

3

آمریکا
کانادا

3

2

هلند
فرانسه

2

3

ژاپن
بلغارستان

0

3

آرژانتین
صربسستان

2

3

لهستان
اسلوونی

3

1

ایتالیا
آلمان

3

0

*ایران
فرانسه

3

2

برزیل
ژاپن

3

0

آمریکا
کوبا

0

3

لهستان
ترکیه

1

3

ایتالیا
صربستان

2

3

اسلوونی

دیدگاه تان را بنویسید