عضویت ۴ ایرانی در کمیته پارالمپیک آسیا

تعداد افراد ایرانی در کمیته پارالمپیک آسیا به پنج نفر رسید.

لینک کوتاه کپی شد

ورزشی جماران و به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، محمدکاظم واعظ موسوی به عنوان کلاسبند کم‌توانان ذهنی، افسانه گلشن راز به عنوان مدیریت دوپینگ و دارو در کمیته پزشکی و علوم ورزشی، سعید سلگی به عنوان عضو کمیته مسابقات و توسعه ورزش و مژگان نصیری به عنوان عضو کمیته بانوان کمیته پارالمپیک آسیا تا سال 2027 انتخاب شدند.

پیش از این نیز و با حکمی از سوی ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، جلیل کوهپایه زاده به عنوان رئیس کمیته پزشکی و علوم ورزشی APC انتخاب شده بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید