بلیت های جایگاه و سهمیه زنان برای دربی تمام شد!

کمتر از یک ساعت از آغاز بلیت فروشی هیچ بلیتی در جایگاه و سکوی روبرو باقی نمانده است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ با وجود این که هنوز یک ساعت از آغاز بلیت فروشی دربی رد نشده، تمام بلیت های پشت نیمکت و روبروی آن به فروش رسیده است.

در سامانه بلیت فروشی، برای بلیت های پشت نمیکت که گران ترین بلیت های بازی به شمار می رود و 500 هزار تومان قیمت دارد، عدد صفر نمایش داده می شود.

این وضعیت برای بلیت های طبقه اول و روبروی جایگاه هم به همین شکل است. قیمت بلیت های این قسمت 350 هزار تومان بود که البته دیگر قابل خریداری نیست.

همچنین تمام بلیت هایی که برای تماشاگران زن دو تیم در طبقه دوم به مبلغ 100 هزار تومان در نظر گرفته بود، به اتمام رسید.

اما هواداران سرخابی می توانند بلیت پشت دروازه ها و همچنین طبقه دوم را خریداری کنند.

دیدگاه تان را بنویسید