کشتی جام یاریگین روسیه؛ لشکر ایران یک نقره گرفت!

رقابت‌های جام یاریگین رو‌سیه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ رقابت های کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روسیه، از روز پنجم بهمن در شهر کراسنویارسک آغاز شد و ظهر امروز‌ با برگزاری فینال و رده بندی ۴ وزن پایانی، خاتمه یافت.

تیم منتخب کشتی آزاد ایران در این مسابقات با ترکیب علی خرمدل (۶۵)، عادل پناهیان (۷۴)، علی سوادکوهی (۸۶)، محمد مبین عظیمی و مهدی حاجیلوییان (۹۲)، ابوالفضل بابالو و آرین سجادی (۹۷) و سالار حبیبی (۱۲۵) عازم روسیه شد که سهم آن‌ها یک مدال نقره مبین عظیمی بود.

سال گذشته نیز تیم ایران با ترکیب مهدی ویسی (۶۱)، عباس ابراهیم زاده (۶۵)، امیررضا اکبرزاده و محمد بخشی (۷۰)، امیرحسین حسینی (۷۴)، علیرضا رکابی و میثم عبدی (۹۷)، و امیررضا امیری و مصطفی طغانی (۱۲۵) در این مسابقات شرکت کرده بود که تنها مصطفی طغانی به مدال برنز رسید.

در بقیه اوزان نیز اکثر مدال‌های سه گانه سهم میزبان شد و به جز ۷۴ کیلوگرم که طلا به کادی ماگمدوف از بلاروس رسید، قهرمانان ۹ وزن دیگر همگی کشتی‌گیران روس بودند.

رده‌بندی کامل اوزان ده‌گانه جام‌ یاریگین به شرح زیر است:

 ۵۷ کیلوگرم: 

۱) زائور اوگوئف (روسیه) ۲) موسی مهتیخانوف (روسیه) گلومجان عبدالله اف (ازبکستان)، احمد ادریسوف (روسیه)

۶۱ کیلوگرم:

۱) عباس گادجی ماگمدوف (روسیه) ۲) مسلم مهتیخانوف (روسیه) ۳) سردور روزیموف (ازبکستان)، کژیک منگوش (روسیه)

۶۵  کیلوگرم:
۱) گادجی مراد رشیدوف (روسیه) ۲) تومور اوچیر تولگا (مغولستان) ۳) آریپ عبدالله اف (روسیه)، دالگات عبدالقادیرف (روسیه)

۷۰ کیلوگرم:
۱) کوربان شیرایف (روسیه) ۲) اینالبک شریف (روسیه) ۳) بشیر خانیف (آذربایجان)، آیسن پوتاپوف (روسیه)

۷۴ کیلوگرم:

۱) ماگومد حبیب کادی ماگمدوف (بلاروس) ۲) دیوید بایف (روسیه) ۳) بکزاد عبدالرحمانوف (ازبکستان)، ماگومد دیبیرگاجیف (روسیه)

۷۹ کیلوگرم:
۱) خالد یخیف (روسیه) ۲) ماگومد ماگومایف (روسیه) ۳) احمد عثمانوف (روسیه)، کاسم کاسموف (روسیه)

۸۶ کیلوگرم:

۱) آرتور نایفونوف (روسیه) ۲) ارسلان باگایف (روسیه) ۳) تاژیتین آکایف (روسیه)، مالک شوایف (روسیه)

۹۲ کیلوگرم:

۱) ماگومد کوربانوف (روسیه) ۲) محمدمبین عظیمی (ایران) ۳) عظمت زاکویف (روسیه)، مصطفی گاجی‌ مالاچ‌دیبیروف (روسیه)

۹۷ کیلوگرم:

۱) عبدالرشید سعدالله اف (روسیه) ۲) شمیل موسایف (روسیه) ۳) رمضان شعبانوف (روسیه)، الکساندر هوشتین (بلاروس)

۱۲۵ کیلوگرم:
۱) زلیمخان خزریف (روسیه) ۲) آنزور‌ خیزریف (روسیه) ۳) نیکیتا خاباروف (روسیه)، ژیوی دنگ (چین)

 

دیدگاه تان را بنویسید