جریمه سنگین برای مردان آهنین!

4 ورزشکار مسابقات قوی ترین مردان ایران با جریمه روبرو شدند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ در پی انجام ایجاد برخی حواشی در مسابقات قویترین مردان قهرمانی کشور در تاریخ 21 مهر 1402 در سالن چمران استان تهران، کمیته انضباطی با دعوت از برخی افراد و برگزاری جلسه، آرای نهایی خود را در این خصوص به شرح زیر صادر کرد:

1- آقای رضا عبادی - محرومیت از امور و فعالیت های ورزشی حرفه ای یا قهرمانی و منع حضور و ورود به ورزشگاهها و مسابقات به مدت شش ماه

2- آقای علیرضا استادحاجی(ظرفچی) - محرومیت از امور و فعالیت های ورزشی حرفه ای و قهرمانی و امور ورزشی مرتبط با فدراسیون و کمیته قویترین مردان به مدت سه ماه

3- آقایان عارف فرج نژاد، کامران فرج نژاد، سعید جعفری، محسن گودرزی - محرومیت از امور و فعالیت های ورزشی و حرفه ای یا قهرمانی و ممنوعیت از حضور در ورزشگاهها و مسابقات به مدت یک سال 

4- آقای علی اکبر جعفری - محرومیت از امور و فعالیت های ورزشی حرفه ای یا قهرمانی و منع حضور و ورود به ورزشگاهها و مسابقات به مدت سه ماه 

گفتنی است؛ آرای صادر شده طی 20 روز در کمیته استیناف فدراسیون بدنسازی قابل تجدیدنظرخواهی است. 

دیدگاه تان را بنویسید