دوپینگ کشتی گیر پهلوانی مثبت شد!

نمونه دوپینگ یک ورزشکار پهلوانی مثبت اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ مرتضی میرزایی ورزشکار کشتی پهلوانی به مدت 4 سال از فعالیت در کلیه حوزه های ورزش محروم شد.

با اعلام آزمایشگاه مرجع، آنالیز نمونه ادرار این ورزشکار که در زمان مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بهمن ماه 1401 اخذ شده بود، موید وجود دو ماده ممنوعه تاموکسیفن زیرگروه مدولاتورهای هورمونی و متابولیک S4 و نورآندروسترون متابولیت ناندرولون از زیر گروه استیروئیدهای آنابولیک کلاس S1 است.

شورای صدور رای ایران نادو در جلسه ای پس از بررسی توضیحات ورزشکار، ضمن محرز دانستن اصل تخلف 2.1 و 2.2 و کافی ندانستن ادله جهت بخشودگی و یا کاهش دوره محرومیت، به استناد ماده 1-1-2-10 از قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، مرتضی میرزایی را به مدت 4 سال، از تاریخ 1402/04/04 لغایت 1406/04/03 از همه فعالیت های ورزشی محروم کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید