جی پلاس

برنامه و نتایج کامل فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران+ جدول

فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران از 12 مرداد آغاز شده است.

لینک کوتاه کپی شد
 
IMG_20240421_190457_828

دور برگشت  (برای مشاهده نتایج دور رفت به انتهای خبر مراجعه کنید.)

 

 

هفته شانزدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
فولاد 0 1 گل گهر سیرجان
پیکان 1 1 نساجی
ذوب آهن 0 1 ملوان
شمس آذر 0 0 استقلال خوزستان
مس رفسنجان 0 0  هوادار
آلومینیوم اراک 1 0 پرسپولیس
استقلال 1 0 صنعت نفت آبادان
تراکتور 0 0 سپاهان

 

هفته هفدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
گل گهر سیرجان 2 2 پیکان
استقلال خوزستان 3 2 آلومینیوم اراک
نساجی 0 3 مس رفسنجان
پرسپولیس 2 0 تراکتور
هوادار  2 1 شمس آذر
صنعت نفت 0 2 فولاد
ملوان 1 1 استقلال
سپاهان 1 0 ذوب آهن

 

هفته هجدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
گل گهر سیرجان 3 0 نساجی
فولاد 1 1 ملوان
استقلال 1 0 سپاهان
تراکتور 2 2 استقلال خوزستان
شمس آذر 0 0 مس رفسنجان
آلومینیوم اراک لغو شد هوادار
پیکان 2 2 صنعت نفت 
ذوب آهن 0 1 پرسپولیس

 

هفته نوزدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
هوادار 2 2 ذوب آهن
ملوان 1 0 گل گهر سیرجان
صنعت نفت 1 1 نساجی
مس رفسنجان 1 1 تراکتور
سپاهان 2 3 پیکان
شمس آذر 2 1 آلومینیوم اراک
پرسپولیس 4 2 فولاد
استقلال خوزستان 0 1 استقلال

 

هفته بیستم

تیم نتیجه نتیجه تیم
پیکان 1 0 ملوان
ذوب آهن 0 2 استقلال خوزستان
گل گهر 1 0 صنعت نفت
تراکتور 4 2 هوادار
آلومینیوم اراک 1 3 مس رفسنجان
نساجی مازندران 1 0 شمس آذر
فولاد 1 3 سپاهان
استقلال 0 0 پرسپولیس

 

هفته بیست و یکم

تیم نتیجه نتیجه تیم
آلومینیوم اراک 1 0 نساجی
پرسپولیس 2 0 پیکان
مس رفسنجان 2 2 ذوب آهن
سپاهان 2 0 گل گهر
ملوان 1 0 صنعت نفت
استقلال خوزستان 0 0 فولاد
شمس آذر 0 2 تراکتور
هوادار 0 1 استقلال
 

 

هفته بیست و دوم

تیم نتیجه نتیجه تیم
ذوب آهن 0 2 شمس آذر
استقلال 2 2 مس رفسنجان
نساجی 0 1 ملوان
پیکان 1 0 استقلال خوزستان
گل گهر سیرجان 0 1 پرسپولیس
فولاد 3 3 هوادار
صنعت نفت 2 1 سپاهان
تراکتور 1 1 آلومینیوم اراک

هفته بیست و سوم

تیم نتیجه نتیجه تیم
مس رفسنجان 2 2 پیکان
سپاهان 0 0 نساجی
آلومینیوم اراک 0 1 استقلال
هوادار 1 0 گل گهر سیرجان
استقلال خوزستان 2 1 صنعت نفت آبادان
شمس آذر 1 0 فولاد
تراکتور 1 4 ذوب آهن
پرسپولیس 1 0 ملوان

هفته بیست و چهارم

تیم نتیجه نتیجه تیم
پیکان 2 2 هوادار
گل گهر سیرجان 2 2 استقلال خوزستان
صنعت نفت 0 3 پرسپولیس
نساجی 1 0 تراکتور
استقلال 3 2 شمس آذر
فولاد 0 1 مس رفسنجان
ذوب آهن 2 0 آلومینیوم اراک
ملوان 1 2 سپاهان
 
هفته بیست و پنجم
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
شمس آذر     پیکان

سه شنبه 11 آذر 1403

17
هوادار     صنعت نفت چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 17
تراکتور     استقلال تهران چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 17
مس رفسنجان     گل گهر 17:45
ذوب آهن     نساجی چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 18
استقلال خوزستان     ملوان چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 18:15
آلومینیوم اراک     فولاد چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 18:15
پرسپولیس     سپاهان چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 19:30

هفته بیست و ششم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
گل گهر     شمس آذر یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 19
صنعت نفت     مس رفسنجان یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 19:30
پیکان     آلومینیوم دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 17
سپاهان     استقلال خوزستان دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 18:10
نساجی     پرسپولیس دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 18:15
ملوان     هوادار دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 19:30
فولاد     تراکتور دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 19:30
استقلال     ذوب آهن دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 19:30

 

 

 

 

 

 

 

دور رفت

هفته اول

تیم نتیجه نتیجه تیم
نساجی مازندران 1 1 پیکان
ملوان 1 2 ذوب آهن
گل گهر سیرجان 3 0 فولاد
پرسپولیس 1 0 آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان 1 1 شمس آذر قزوین
هوادار 0 0 مس رفسنجان
سپاهان 3 1 تراکتور
صنعت نفت آبادان 0 3 استقلال

هفته دوم

تیم نتیجه نتیجه تیم
پیکان 0 0 گل گهر سیرجان
آلومینیوم اراک 0 1 استقلال خوزستان
تراکتور 0 1 پرسپولیس
شمس آذر قزوین 1 2 هوادار
مس رفسنجان 1 1 نساجی
ذوب آهن 0 2 سپاهان
فولاد 1 2 صنعت نفت آبادان
استقلال 1 0 ملوان

 

هفته سوم

تیم نتیجه نتیجه تیم
مس رفسنجان 0 3 شمس آذر قزوین
هوادار 1 2 آلومینیوم اراک
ملوان 4 0 فولاد
سپاهان 1 0 استقلال
صنعت نفت آبادان 1 1 پیکان
پرسپولیس ۱ ۱ ذوب آهن
نساجی مازندران ۰ ۱ گل گهر سیرجان
استقلال خوزستان 0 1 تراکتور

 

هفته چهارم

تیم نتیجه نتیجه تیم
استقلال 1 0 استقلال خوزستان
تراکتور ۱ ۰ مس رفسنجان
پیکان 1 3 سپاهان
نساجی مازندران 3 1 صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان 1 1 ملوان
ذوب آهن 0 0 هوادار
آلومینیوم اراک 2 0 شمس آذر قزوین
فولاد 0 2 پرسپولیس

هفته پنجم

تیم نتیجه نتیجه تیم
ملوان 3 0 پیکان
هوادار 0 1 تراکتور
صنعت نفت آبادان 0 1 گل گهر سیرجان
مس رفسنجان 2 0 آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان 1 2 ذوب آهن
پرسپولیس 1 1 استقلال
شمس آذر قزوین 2 1 نساجی مازندران
سپاهان 3 1 فولاد

هفته ششم

تیم نتیجه نتیجه تیم
پیکان 1 3 پرسپولیس
صنعت نفت 1 1 ملوان
گل گهر سیرجان 3 1 سپاهان
تراکتور 2 3 شمس آذر قزوین
نساجی مازندران 0 1 آلومینیوم اراک
استقلال 3 2 هوادار
ذوب آهن 1 2 مس رفسنجان
فولاد 1 0 استقلال خوزستان

هفته هفتم

تیم نتیجه نتیجه تیم
شمس آذر 1 2 ذوب آهن
آلومینیوم 0 4 تراکتور
استقلال خ 0 1 پیکان
هوادار 0 1 فولاد
مس رفسنجان 0 1 استقلال
سپاهان 4 1 صنعت نفت
ملوان 1 0 نساجی
پرسپولیس 1 0 گل گهر سیرجان

هفته هشتم

تیم نتیجه نتیجه تیم
استقلال 1 0 آلومینیوم اراک
ذوب آهن 1 0 تراکتور
فولاد 0 1 شمس آذر قزوین
گل گهر سیرجان 3 3 هوادار
پیکان 0 1 مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان 1 1 استقلال خوزستان
نساجی مازندران 1 1 سپاهان
ملوان 0 0 پرسپولیس

هفته نهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
آلومینیوم اراک 1 1 ذوب آهن
شمس آذر قزوین 2 2 استقلال
تراکتور 3 0 نساجی مازندران
سپاهان 2 3 ملوان
پرسپولیس 2 2 صنعت نفت آبادان
هوادار 0 0 پیکان
مس رفسنجان 3 0 فولاد
استقلال خوزستان 1 1 گل گهر سیرجان

هفته دهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
گل گهر سیرجان ۲ ۰ مس رفسنجان
ملوان ۱ ۱ استقلال خوزستان
پیکان ۱ ۱ شمس آذر قزوین
فولاد ۱ ۰ آلومینیوم اراک
استقلال 2 0 تراکتور
صنعت نفت آبادان 0 2 هوادار
نساجی مازندران 1 2 ذوب آهن
سپاهان 1 0 پرسپولیس

هفته یازدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
استقلال خوزستان 1 3 سپاهان
آلومینیوم اراک 1 1 پیکان
هوادار 0 1 ملوان
مس رفسنجان 0 2 صنعت نفت آبادان
شمس آذر قزوین 1 1 گل گهر سیرجان
تراکتور 2 0 فولاد
ذوب آهن 1 1 استقلال
پرسپولیس 1 0 نساجی

هفته دوازدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
گل گهر سیرجان 0 1 تراکتور
پیکان 0 0 ذوب آهن
ملوان 0 2 شمس آذر قزوین
صنعت نفت 1 2 آلومینیوم اراک
نساجی 1 0 استقلال خوزستان
سپاهان 4 1 مس رفسنجان
پرسپولیس 1 0 هوادار
فولاد 0 0 استقلال

هفته سیزدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
مس رفسنجان 1 4 ملوان
تراکتور 2 0 پیکان
هوادار 0 5 سپاهان
شمس آذر 0 0 صنعت نفت
آلومینیوم اراک 0 0 گل گهر سیرجان
استقلال خوزستان 2 2 پرسپولیس
ذوب آهن 0 0 فولاد
استقلال 4 0 نساجی

هفته چهاردهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
پیکان 0 0 فولاد
نساجی مازندران 2 2 هوادار
گل گهر سیرجان 1 1 استقلال
سپاهان 0 1 آلومینیوم اراک
پرسپولیس 2 1 شمس آذر
استقلال خوزستان 2 1 مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان 0 1 ذوب آهن
ملوان 0 0 تراکتور

هفته پانزدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم
تراکتور 3 0 صنعت نفت
استقلال 2 1 پیکان
آلومینیوم اراک 1 1 ملوان
هوادار 2 0 استقلال خوزستان
ذوب آهن 0 0 گل گهر سیرجان
شمس آذر قزوین 1 0 سپاهان
مس رفسنجان 1 1 پرسپولیس
فولاد 1 0 نساجی

دیدگاه تان را بنویسید