فوتبالی ها هم به علی کریمی وفا نکردند!/ رفتار تامل برانگیز کاپیتان تیم ملی فوتب…

یکی از حواشی بزرگ انتخابات فدراسیون فوتبال ساعت ها بعد از اتمام رای گیری شکل گرفت؛ جایی که مشخص شد کاپیتان تیم ملی…

ادامه