sport

فعالیت بدنی باعث تنظیم ضربان قلب و تسریع جریان خون در رگ ها می شود که سلامت رگ ها را در پی دارد. در حالتی که فرد تحرک…