تصویر جدید هابل از پل عظیم ستاره‌ای

کهکشان هایی که به اندازه ای به یکدیگر نزدیک می شوند که اختلال گرانشی شکل آنها را مختل می کند، به نام کهکشان های متقابل مشهور هستند. این فعل و انفعال کهکشانی ممکن است چند میلیارد سال ادامه یابد زیرا کهکشان ها دور یکدیگر حلقه می زنند و چند گذرگاه نزدیک ایجاد می کنند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، تصویر جدید تلسکوپ هابل پل عظیم ستاره ای را در کهکشانی از یک گروه نشان می دهد که به کهکشانی دیگر کشیده شده است.

بر اساس گزارش مهر، تصویر مذکور روی کهکشان Arp۲۹۵a متمرکز است که جریانی ستاره ای به طول ۲۵۰ هزار سال نوری از آن آغاز شده و در انبوهی از گرد و غبار شیری رنگ احاطه شده است. همچنین این جریان ستاره ای در تصویر کاملی که هابل از کهکشان Arp۲۹۵a ثبت کرده در قسمت بالا سمت چپ دیده می شود. این کهکشان و همچنین Arp۲۹۵b که در تصویر هابل دیده نمی شود یک گروه کهکشانی ایجاد کرده اند که Arp۲۹۵نام گرفته و در فاصله ۲۷۰ میلیون سال نوری زمین و در جهت صورت فلکی دلو دیده می شود.

هرچند این تصویر زیبا است، اما از سوی دیگر نشان دهنده چیزی است که خانه کیهانی ما به آن تبدیل می شود، زیرا مشاهدات هابل از گروه کهکشان ها احتمالا حاکی از رویدادی است که در زمان برخورد کهکشان راه شیری و اندورمدا در ۴ میلیارد سال دیگر به وقوع می پیوندد.

جریان ستاره ای که تلسکوپ هابل روی فاصله بین دو کهکشان Arp۲۹۵ رصد کرده، زمانی ایجاد شده که دو کهکشان این گروه با ایجاد برهم کنش گرانشی دور یکدیگر حلقه زدند و گاز، غبار و ستارگان را بیرون کشیدند.

 

دیدگاه تان را بنویسید