۸۵ سیاره جدید برای حیات کشف شد

ستاره شناسان ۸۵ سیاره خارج از منظومه شمسی احتمالی رصد کرده اند که احتمالا دمای سطح آنها برای پشتیبانی از حیات به اندازه کافی خنک باشد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، به نقل از پرس اسوسیشن، این سیارات خارج از منظومه شمسی از لحاظ اندازه شبیه مشتری، زحل و نپتون هستند و با استفاده از داده های ماهواره TESS کشف شده اند. TESS به محققان امکان می دهد تا کاهش نور ستارگان در نتیجه رد شدن اشیایی از جلوی آنها را رصد کنند. این روش کشف سیارات به نام «ترانزیت»مشهور شده است.

به طور معمول برای کشف یک سیاره حداقل باید ۳ ترانزیت رصد شود تا مدت زمان مدار زدن سیاره دور ستاره مشخص شود.

اما پژوهشگران در تحقیق جدید منظومه هایی را رصد کردند که فقط ۲بار ترانزیت داشتند که در نتیجه آن مدت مدار زدن سیارات طولانی تر بود و به این ترتیب سیارات خارج از منظومه شمسی با دمای خنک تر رصد شدند.

مدت مدار زدن ۸۵ سیاره خارج از منظومه شمسی احتمالی دور ستاره هایشان بین ۲۰ تا ۷۰۰ روز است. این درحالی است که مدت زمان مدار زدن بیشتر سیارات خارج از منظومه شمسی رصد شده توسط TESS بین ۳تا ۱۰ روز بوده است.

محققان معتقدند برخی از سیارات احتمالی تازه کشف شده به اندازه ای از ستاره میزبان خود دور هستند که ممکن است دمای لازم برای حفظ حیات را داشته باشند. در این مرحله از پژوهش این اجسام به عنوان سیارات خارج از منظومه شمسی تایید نشده اند. اما محققان امیدوارند در مشاهدات بعدی به این نتایج دست یابند.

از ۸۵ سیاره خارج از منظومه شمسی احتمالی، ۶۰ مورد آن اکتشاف جدید هستند و تیم های تحقیقاتی مختلف با استفاده از روش های گوناگون ۲۵ مورد دیگر را به وسیله داده های TESS رصد کرده اند.

 

دیدگاه تان را بنویسید