life

جی پلاس/ مطالعه جدید دانشمندان نشان داد:

همه پدر و مادرها دوست دارند که فرزندانشان در ناز و نعمت بزرگ شوند و در زندگی‌شان سختی نکشند،‌ اما جالب است بدانید که…