art

این روزها رضا رشیدپور مشغول ضبط برنامه « اتفاق» در لویزان است؛ او حالا پس از یک سال دوری از تلویزیون قرار است با یک…