life

جی پلاس

صفحه نمایش تلویزیون شما همیشه و از هر جایی در معرض گرد و خاک و لکه‌های مختلف قرار دارد، پس بهتر است هرچه زودتر با یک…