بارش سنگین باران در شمال غرب کشور (از 10 تا 31 اردیبهشت 1403)

بارش هفته اول (۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت) در نوار ساحلی خزر و شمال ‌شرق کشور در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از آن و در سایر مناطق کشور بیشتر از نرمال است همچنین بارش انباشته در بخش عمده‌ای از استان‌ها در حاشیه زاگرس از آذربایجان غربی تا بوشهر و جنوب فارس با احتمال ۷۵ درصد بیش از ۱۰۰ میلیمتر است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، بارش بارش باران طی روزهای آتی در در امتداد زاگرس و مناطقی از شمال‌ غرب کشور سنگین پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا به‌جز در شمال ‌غرب و شمال کمتر از نرمال خواهد بود.

بر اساس اعلام  پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، جدیدترین نقشه های پیش بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از ۱۰ اردیبهشت ماه تا ۲۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ تولید و ارائه شد. بر این اساس بارش هفته اول (۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت) در نوار ساحلی خزر و شمال ‌شرق کشور در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از آن و در سایر مناطق کشور بیشتر از نرمال است همچنین بارش انباشته در بخش عمده‌ای از استان‌ها در حاشیه زاگرس از آذربایجان غربی تا بوشهر و جنوب فارس با احتمال ۷۵ درصد بیش از ۱۰۰ میلیمتر است.

بارش هفته دوم در استان‌های نوار شمالی و امتداد غرب کشور نرمال با گرایش به بیش از آن و در سایر مناطق متمایل به کمتر از نرمال است. در هفته‌های سوم و چهارم بارش کشور در محدوده نرمال تا بیش از آن است. بارش انباشته برای استان‌ها در شمال ‌غرب، امتداد زاگرس و غرب البرز با احتمال حدود ۵۰ درصد فراتر از ۵۰ میلیمتر برآورد می‌شود. در هفته‌های پنجم و ششم بارش کشور در محدوده نرمال تا کمتر از آن خواهد بود.

بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش بینی هفتگی دمای هوای کشورمیانگین دمای هوای هفته اول (۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت) در شمال ‌غرب، نیمه غربی البرز و نوار شمالی کشور ۱ تا ۵ درجه بیش از نرمال است همچنین، بیشترین افزایش (۳ تا ۵ درجه) در شمال‌ غرب رخ می ‌دهد و برای سایر مناطق ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال است.

دمای هفته دوم در نوار شرقی، نوار ساحلی خزر ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال، در امتداد غرب کشور و مناطق واقع در شمال دریای عمان و خلیج فارس بین ۱ تا ۵ درجه کمتر از نرمال است و بیشترین کاهش (۳ تا ۵ درجه) در جنوب ‌غرب کشور رخ می‌دهد. دمای هوا برای سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

در هفته سوم دمای هوا در شمال ‌غرب، شرق زاگرس میانی و نیمه جنوبی کشور (به‌جز جنوب ‌غرب) ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق کشور نرمال خواهد بود.

طبق گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای کشور در هفته چهارم تا یک درجه بیش از نرمال و برای هفته‌های پنجم و ششم ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید