جلسه برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1403

نشست افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون حصول نتیجه بود و قرار است نشست دیگری برگزار شود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ ایلنا نوشت: جلسه هیات مدیره و بازرسین کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان وی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.

ظاهراً قرار است نشست دیگری در همین روزها برگزار شود.

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی هستند.

دیدگاه تان را بنویسید