در این 7 منطقه تهران بیشتر برف می آید! + اسامی

طبق توضیحات معاون خدمات شهری شهرداری تهران، 7 منطقه پایتخت بیشترین بارش برف را داشته‌اند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در مناطق یک تا پنج و مناطق ۲۱ و ۲۲ بارش بیشتری به ثبت رسیده است.

وی افزود: توزیع شن و نمک به طور مرتب در حال انجام و در نقاطی که بارش برف بیشتر است، از تیغه‌ها هم استفاده می‌شود.

 

ارتفاع برف 24 ساعت گذشته ایستگاه های سینوپتیک کشور از 09:30 صبح دیروز تا 09:30 صبح امروز

ازنا : ۴۸ سانتیمتر 

کوهرنگ : ۴۰ سانتیمتر 

فریدونشهر : ۲۵ سانتیمتر 

آبعلی : ۲۵ سانتیمتر 

خمین : ۲۱ سانتیمتر 

بیجار : ۱۷ سانتیمتر

قروه : ۱۶ سانتیمتر 

شازند : ۱۶ سانتیمتر 

کوهین : ۱۶ سانتیمتر 

خوانسار : ۱۴ سانتیمتر 

دماوند : ۱۴ سانتیمتر 

هرسین : ۱۴ سانتیمتر

دیدگاه تان را بنویسید