شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402

ثبت‌نام آزمون استخدامی آمورش و پرورش از طریق سایت سازمان سنجش فعال شده است و داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید تا ۱۴ بهمن ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان برای ثبت‌نام تا 14 بهمن‌ماه مهلت دارند.

ثبت‌نام آزمون استخدامی آمورش و پرورش از طریق سایت سازمان سنجش فعال شده است و داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید تا ۱۴ بهمن ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

اطلاعیه ثبت‌نام حاوی شرایط و ضوابط و جزئیات زمان‌بندی و همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته نیز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

آزمون رشته‌های شغلی آموزگاری در روز جمعه ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲ و آزمون رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

کارت شرکت در آزمون استخدامی رشته مشاغل آموزگار ابتدایی- استثنایی  نیز از روز سه شنبه به تاریخ ۱۵ اسفندماه و برای رشته دبیری- هنرآموز از روز سه شنبه به تاریخ ۲۵ اسفندماه برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www قرار خواهد گرفت.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی است که در تقاضانامه درج خواهند کرد.

پس از برگزاری امتحان کتبی، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد براین اساس کسب حداقل پنجاه (%50) درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل (%40) درصد برای حیطه عمومی و شصت (%60) درصد برای حیطه های اختصاصی و تخصصی در هر شغل- شهرستان سهمیه دستگاه محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد.

انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش از بین داوطلبانی که حد نصاب کتبی لازم را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی (آزاد،معلولان،ایثارگران 25درصد، ایثارگران 5 درصد) به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل-محل-جنسیت سهمیه و به ترتیب نمرات فضلی مکتسبه صورت میپذیرد. درصورت انجام مرحله تکمیل ظرفیت،ملاک هرگونه اقدام ومعرفی به مراحل بعدی در مرحله تکمیل ظرفیت نیز نمره کتبی داوطلبان در هرشغل- محل و به ترتیب نمرات مکتسبه کتبی آنان خواهد بود.

مراحل ارزیابی تکمیلی شایستگی‌های معلمی و گزینش براساس نمره مکتسبه افراد در امتحان کتبی است و داوطلبان با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل- محل برای طی مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

مرحله اول:

بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت نام و بررسی ویژگیهای جسمانی و روانی؛ مدارک و مستندات خود اظهاری داوطلب معرفی شده و ویژگیهای جسمانی و روانی، برابر ضوابط و مقررات مربوط و مفاد این دفترچه، بررسی و در صورت تایید به مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهد شد.

 

مرحله دوم:

صلاحیت و شایستگیهای معلمی داوطلبانی که اسناد و مدارک خود اظهاری و ویژگیهای جسمانی وروانی آنان، بررسی و مورد تأیید قرار گرفته در مرحله ارزیابی تکمیلی طبق جدول صفحه (3) دفترچه راهنما از طریق مراکز ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرارخواهند گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحیتهای عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد.

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به وزارت آموزش و پرورش (حداکثر سه برابر) در سقف ظرفیت پذیرش و براساس نتیجه امتحان کتبی با وزن چهل (40) درصد و ارزیابی تکمیلی با وزن شصت (60) درصد که درجدول مزبور لحاظ شده و مفاد این دفترچه در اولویت شغل- محل انتخابی در مقایسه با سایر داوطلبان و با رعایت سهمیه قانونی داوطلب وسایر امتیازات مقرر دراین دفترچه، به تعداد یک برابر ظرفیت براساس نمره مکتسبه افراد (نمره کل نهایی بالاتر) صورت خواهد گرفت.

دیدگاه تان را بنویسید