افزایش 46 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال 1403 تصویب شد

رشد 46 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی درمانی 1403 در شورای عالی بیمه تصویب شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در سال 1403 برای همه بخش های ارائه دهنده خدمت به میزان 46 درصد مصوب گردید.

طبق گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ در جلسه امروز شورای عالی بیمه با حضور همه اعضا، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نرخ تعرفه ها با رای اکثریت اعضا تصویب شد.

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در سال 1403 برای همه بخش های ارائه دهنده خدمت به میزان 46 درصد مصوب گردید.

در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل های ارائه خدمت(به استثنای دارو)، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر لازم است منابع بیمه ها از طریق سازمان برنامه و بودجه برای قانون بیمه همگانی تامین گردد. 

دیدگاه تان را بنویسید