قیمت جدید لاستیک ایرانی در بازار، 21 دی 1402 + لیست

لیست قیمت جدید انواع لاستیک تولید داخل امروز (پنجشنبه 21 دی ماه 1402) در بازار تهران منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ لیست قیمت جدید انواع لاستیک تولید داخل امروز پنجشنبه 21 دی ماه 1402 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

 

جزئیات قیمت:

 

  سایز قیمت هر حلقه لاستیک (تومان)

ایران تایر

قیمت تایر 205.60.15 1.800.000
قیمت تایر 185.65.14 1.750.000
قیمت تایر 205.60.14 1.900.000
قیمت تایر 185.65.15 1.800.000
قیمت تایر 205.55.16 1.750.000
قیمت تایر 175.70.13 1.700.000
قیمت تایر 195.65.15 1.900.000
قیمت تایر 215.55.16 1.350.000

یزد تایر

قیمت تایر 205.60.15 1.950.000
قیمت تایر 205.60.14 2.200.000
قیمت تایر 205.55.16 2.000.000
قیمت تایر 185.65.15 2.000.000
قیمت تایر 185.65.14 2.150.000
قیمت تایر 175.60.13 2.100.000
قیمت تایر 175.70.13 1.950.000
قیمت تایر 165.65.13 2.100.000
قیمت تایر 195.65.15 2.150.000
قیمت تایر 185.65.14 2.150.000
قیمت تایر 205.50.16 1.700.000
قیمت تایر 185.65.15 2.250.000
قیمت تایر 215.55.16 1.600.000

کویر تایر

قیمت تایر 195.60.15 2.150.000
قیمت تایر 205.60.14 1.900.000
قیمت تایر 205.60.15 1.950.000
قیمت تایر 215.65.16 2.050.000
قیمت تایر 205.50.16 1.750.000
قیمت تایر 185.65.14 2.100.000
قیمت تایر 165.65.13 2.100.000
قیمت تایر 195.65.15 2.250.000
قیمت تایر 185.65.15 1.950.000
قیمت تایر 175.60.13 1.950.000
قیمت تایر 205.50.17 2.000.000
قیمت تایر 215.50.17 2.150.000
قیمت تایر 175.70.13 1.950.000

بارز

قیمت تایر 185.65.14 2.050.000
قیمت تایر 235.60.16 2.350.000
قیمت تایر 185.65.14 2.050.000
قیمت تایر 185.60.15 1.800.000
قیمت تایر 205.55.16 2.070.000
قیمت تایر 175.70.13 2.200.000
قیمت تایر 185.65.15 2.200.000
قیمت تایر 215.65.16 1.700.000
قیمت تایر 205.50.16 1.700.000
قیمت تایر 175.70.13 2.250.000
قیمت تایر 165.65.13 2.100.000
قیمت تایر 205.60.15 2.000.000
قیمت تایر 175.60.13 1.950.000
قیمت تایر 195.60.15 2.150.000
قیمت تایر 205.55.16 2.200.000
قیمت تایر 225.70.16 2.100.000
قیمت تایر 205.60.14 2.150.000
قیمت تایر 215.55.16 1.800.000
قیمت تایر 185.65.14 2.400.000

 

دیدگاه تان را بنویسید