قیمت جدید لاستیک خودرو ایرانی، 12 دی 1402 + لیست

لیست جدیدی از قیمت انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز (سه شنبه 12 دی ماه 1402) منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه 12 دی ماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.

 

لیست قیمت:

 

  سایز قیمت یک حلقه

لاستیک (تومان)

 

ایران تایر

قیمت تایر 205.60.15 2.000.000
قیمت تایر 185.65.14 1.750.000
قیمت تایر 175.60.13 2.000.000
قیمت تایر 205.60.14 1.900.000
قیمت تایر 185.65.15 1.800.000
قیمت تایر 205.55.16 1.850.000
قیمت تایر 175.70.13 1.950.000
قیمت تایر 195.65.15 1.900.000
قیمت تایر 215.55.16 1.350.000

کویر تایر

قیمت تایر 195.60.15 2.150.000
قیمت تایر 205.60.14 2.250.000
قیمت تایر 205.60.15 2.200.000
قیمت تایر 235.60.18 2.800.000
قیمت تایر 215.65.16 1.950.000
قیمت تایر 205.50.16 1.750.000
قیمت تایر 225.55.18 2.250.000
قیمت تایر 185.65.14 2.100.000
قیمت تایر 165.65.13 2.100.000
قیمت تایر 195.65.15 2.250.000
قیمت تایر 185.65.15 1.950.000
قیمت تایر 175.60.13 2.000.000
قیمت تایر 205.50.17 2.000.000
قیمت تایر 215.55.17 2.000.000
قیمت تایر 225.60.18 2.150.000
قیمت تایر 215.50.17 2.150.000
قیمت تایر 235.65.17 2.250.000
قیمت تایر 265.65.17 3.300.000
قیمت تایر 235.55.19 2.300.000
قیمت تایر 175.70.13 2.150.000

یزد تایر

قیمت تایر 205.60.15 2.050.000
قیمت تایر 205.60.14 2.200.000
قیمت تایر 205.55.16 2.100.000
قیمت تایر 185.65.15 2.000.000
قیمت تایر 185.65.14 2.150.000
قیمت تایر 175.60.13 2.125.000
قیمت تایر 175.70.13 2.100.000
قیمت تایر 165.65.13 2.100.000
قیمت تایر 195.65.15 2.150.000
قیمت تایر 185.65.14 2.150.000
قیمت تایر 215.55.17 1.900.000
قیمت تایر 205.55.16 1.900.000
قیمت تایر 205.50.16 1.700.000
قیمت تایر 185.65.15 2.000.000
قیمت تایر 225.65.17 225.65.17
قیمت تایر 195.80.14 2.700.000
قیمت تایر 185.65.15 2.250.000
قیمت تایر 215.55.16 1.600.000
قیمت تایر 225.55.18 2.050.000

بارز

قیمت تایر 185.65.14 2.050.000
قیمت تایر 235.60.16 2.350.000
قیمت تایر 185.65.14 2.050.000
قیمت تایر 185.60.15 1.800.000
قیمت تایر 205.55.16 2.100.000
قیمت تایر 225.65.17 2.050.000
قیمت تایر 175.70.13 2.200.000
قیمت تایر 185.65.15 2.200.000
قیمت تایر 215.65.16 1.850.000
قیمت تایر 235.65.17 2.050.000
قیمت تایر 205.50.16 1.700.000
قیمت تایر 175.70.13 2.250.000
قیمت تایر 165.65.13 2.100.000
قیمت تایر 175.60.13 175.60.13
قیمت تایر 195.60.15 2.150.000
قیمت تایر 235.60.18 2.700.000
قیمت تایر 205.55.16 2.200.000
قیمت تایر 225.70.16 2.100.000
قیمت تایر 205.60.14 2.150.000
قیمت تایر 265.65.17 2.800.000
قیمت تایر 215.55.16 1.800.000
قیمت تایر 215.55.17 1.900.000

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید