زمان اولین جلسه دادگاه پرونده داریوش مهرجویی مشخص شد

اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک استان البرز قرار دارد و اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۱۹ دی سال جاری برگزار خواهد شد و بعد از برگزاری در حدود مقررات اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود گفت: اکنون پرونده با تکمیل تحقیقات و دریافت آخرین دفاع و صدور قرار تأمین با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.

 این پرونده در عین سرعت و توجه ویژه به مولفه‌های دقت و صحت انجام شود و اکنون در کمتر از دو ماه کیفرخواست پرونده صادر شده است.

اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک استان البرز قرار دارد و  اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۱۹ دی سال جاری برگزار خواهد شد و بعد از برگزاری در حدود مقررات اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید