قیمت انواع لاستیک خودرو ایرانی در بازار + لیست، 7 آذر 1402

لیست جدید قیمت انواع لاستیک سواری تولید داخل در بازار تهران امروز (7 آذر 1402) منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ لیست قیمت جدید انواع لاستیک سواری تولید داخل در بازار تهران امروز سه شنبه 7 آذرماه 1402 منتشر شد.

 

لیست قیمت:

 

  برند قیمت یک حلقه

لاستیک (تومان)

ایران تایر
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.60.15 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.14 1.850.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.60.13 2.050.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.60.14 1.900.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.15 1.800.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.55.16 1.650.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.70.13 1.950.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.80.15 2.150.000
یزد تایر
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.60.14 2.200.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.55.16 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.15 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.14 2.150.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.60.13 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.70.13 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 165.65.13 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.65.15 2.200.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.14 2.150.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.55.17 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.55.16 1.900.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.50.16 1.650.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 225.65.17 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.80.14 2.800.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.15 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.55.16 1.600.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 225.55.18 2.100.000
بارز
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.14 2.050.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.14 2.050.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.15 2.200.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.65.16 1.850.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 235.65.17 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.50.16 1.750.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.70.13 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.60.13 2.150.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.65.15 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.60.15 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.55.16 2.075.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 225.70.16 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.60.14 2.150.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 265.65.17 2.950.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.55.16 2.000.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.55.17 2.000.000
کویر تایر
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.60.15 2.150.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.60.14 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.60.15 2.200.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 235.55.18 2.200.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 235.60.18 2.800.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.65.16 1.900.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 225.55.18 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.50.16 1.750.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.14 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 165.65.13 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 195.65.15 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 185.65.15 1.950.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.60.13 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 205.50.17 2.100.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.55.17 2.050.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 225.60.18 2.150.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 215.50.17 2.350.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 235.65.17 2.250.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 265.65.17 2.800.000
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg 175.70.13 2.200.000

 

 

دیدگاه تان را بنویسید