قیمت جدید لاستیک خودرو در بازار، 24 آبان 1402 + لیست

در بیست و چهارمین روز از آبان ماه 1402، لیست جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو تولید ایران منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 1402 در بازار تهران اعلام شد.


لیست قیمت لاستیک:

 

  سایز قیمت یک حلقه لاستیک(تومان)
ایران تایر
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.60.15 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.14 1.850.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.60.13 2.050.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.60.14 1.900.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.15 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.55.16 1.750.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.70.13 1.950.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.80.15 2.150.000
بارز
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.14 2.200.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 225.65.17 2.150.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.15 2.200.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.65.16 1.850.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 235.65.17 2.150.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.70.13 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 165.65.13 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.60.13 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.65.15 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.60.15 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.55.16 2.050.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 225.70.16 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.60.14 2.150.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 265.65.17 2.950.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.55.16 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.55.17 2.000.000
کویر
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.60.15 2.150.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.60.14 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 235.55.18 2.200.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 235.60.18 2.800.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.65.16 1.900.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 225.55.18 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.14 2.075.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 165.65.13 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.65.15 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.15 2.050.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.60.13 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.50.17 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.55.17 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 225.60.18 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.50.17 2.350.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 235.65.17 2.250.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 265.65.17 2.800.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.70.13 2.200.000
یزد تایر
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.60.14 2.200.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.55.16 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.15 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.14 2.150.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.60.13 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 175.70.13 2.100.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 165.65.13 2.025.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.14 2.150.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.65.15 2.200.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 215.55.17 2.050.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 205.55.16 1.900.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 225.65.17 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 225.65.17 2.000.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 195.80.14 2.800.000
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg 185.65.1 2.250.000

 

دیدگاه تان را بنویسید