ماه مثل "سیب گاز زده" شد! تصاویر و فیلم از ماه گرفتگی جزئی

پس از 4 سال ماه گرفتگی جزئی در آسمان مشاهده شد. این ماه گرفتگی در ایران هم با چشم غیرمسلح نیز دیده می شد.

لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید