وام خرید مسکن به 960 میلیون رسید؛ اقساط چقدر است؟

سقف وام خرید در تهران از 480 میلیون تومان به 960 میلیون تومان افزایش می یابد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام ۹۶۰ میلیون تومان می شود.

به نوشته تسنیم، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به 800 میلیون تومان افزایش داد.

این وام در سایر شهرها از 160 میلیون تومان تومان بود که به 320 میلیون تومان افزایش یافته است.

️سقف وام تعمیر هم از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافته است. 

به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از 480 میلیون تومان به 960 میلیون تومان افزایش می یابد.

محاسبه بازپرداخت اقساط وام جدید نشان می دهد اقساط ماهانه آن  19.3 میلیون تومان است.کل بازپرداخت وام 2 میلیارد و 780 میلیون تومان و کل سود وام بیش از 1.8 میلیارد تومان است. لازم به ذکر است باید مبلغ خرید اوراق حق تقدم را به هزینه های وام خرید اضافه کرد.

دیدگاه تان را بنویسید