قیمت اجاره تخت در پانسیون های تهران چند؟+ جدول

برای اجاره تخت در تهران در یک اتاق 8 نفره باید ماهیانه 400 هزار تومان اجاره پرداخت کرد.

لینک کوتاه کپی شد

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس؛   با توجه به افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در سال های اخیر بسیاری از افراد جویای کار و دانشجویان که از نظر مالی توانایی تهیه و اجاره مسکن را ندارند به اجاره تخت در پانسیون ها روی آورده اند. 

در جدول زیر قیمت اجاره تخت در پانسیون در مناطق مختلف تهران را مشاهده می کنید:

 

محله  تعداد تخت در یک اتاق  قیمت ماهیانه(تومان)  جنسیت امکانات
هفت تیر 2 900.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی-تلوزیون
هفت تیر  750.000 دخترانه   اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی-تلوزیون 
هفت تیر  6 650.000 دخترانه  اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی-تلوزیون
هفت تیر  8 500.000 دخترانه  اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی-تلوزیون
پونک  1 1.850.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
پونک 4 750.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
پونک 2 1.500.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
جردن 8 600.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
فردوسی 2 1.100.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
فردوسی 4 690.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
پارک وی 10 550.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_تلوزیون
مفتح 2 950.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
صادقیه  1 950.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
صادقیه  2 850.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
صادقیه  4 750.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
صادقیه  6 550.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
انقلاب  2 850.000 دخترانه  اینترنت پر سرعت_پارکینگ_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون 
انقلاب 4 650.000 دخترانه  اینترنت پر سرعت_پارکینگ_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون 
فاطمی  1 1.200.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
فاطمی  2 700.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
فاطمی  4 650.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
فاطمی 6 550.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مسیل باختر  1 1.300.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مسیل باختر  2 900.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مسیل باختر  4 700.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مسیل باختر  5 600.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مسیل باختر  6 500.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مسیل باختر  8 400.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
مترو طالقانی  4 750.000 دخترانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
نجات اللهی 4 750.000 پسرانه اینترنت- سالن مطالعه_ لباسشویی_ تلوزیون
رودکی 2 850.000 پسرانه سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
رودکی 4 750.000 پسرانه سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
رودکی 10 600.000 پسرانه سالن مطالعه_لباسشویی_تلوزیون
چهارراه ولیعصر 2 900.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_لباسشویی_تلوزیون
چهارراه ولیعصر 6 600.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_لباسشویی_تلوزیون
دربند 2 1300.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه-لباسشویی_تلوزیون
دربند 4 800.000 پسرانه اینترنت پر سرعت_سالن مطالعه-لباسشویی_تلوزیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید