حقوق روزانه هر کارگر ایرانی چند دلار می شود؟

حقوق روزانه هر کارگر ایرانی در سال آینده با توجه به قیمت فعلی ارز به 2.4 دلار کاهش پیدا کرده است.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش جی پلاس، احسان سلطانی کارشناس اقتصاد طی یک بررسی میزان حقوق روزانه هر کارگر ایرانی طی سال های 1387 تا 1398 را منتشر کرده است. 

سلطانی در کانال خود نوشته است:  حداقل دستمزد روزانه نیروی کار ۱۰.۵ دلار در فروردین ۱۳۸۹ بود که در نتیجه شوک ارزی با ۶۴ درصد کاهش به ۳.۵ دلار در پایان سال ۱۳۹۱ سقوط پیدا کرد. از سال ۱۳۹۲ ارزش حداقل دستمزد روزانه رشد پیدا کرد و به ۸.۳ دلار در ماههای خرداد و تیر سال ۱۳۹۶ بالغ گردید. روند نزولی ارزش حداقل دستمزد روزانه به ۶.۷ دلار در اسفند ۱۳۹۶ و پس از آن با دو شوک ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، با ۷۱ درصد کاهش به ۲.۴ دلار در اسفند ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد.

حداقل دستمزد 1400 بر حسب دلار

دیدگاه تان را بنویسید