life

یکی از دلایل اصلی اینکه با وجود تلاش برای کاهش وزن به چنین هدفی نمی رسیم روش غیر اصولی است و نه تنها شایعات و اطلاعات…