life

افرادی که مستعد سردرد‌های طولانی مدت هستند می‌توانند با مواد غذایی به بهبود این بیماری کمک کنند.