لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند

ایرانی ها نشان داده اند که در مذاکرات برنده اند/ باید فشارها از روی ایران برداشته شود. لطف الله میثمی می گوید: ما ضمن اینکه هویت خود را داریم و از استقلال و آزادی و جمهوری و اسلامیت خود دفاع می کنیم باید با دنیا نیز در ارتباط باشیم. ایرانی ها نشان داده اند که در مذاکرات برنده اند.

لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند/

لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند/

لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند/

مذاکره درست بدین معنا نیست که از هویت برآمده از انقلاب خود دست برداریم. بحث باید بر سر همین موضوع باشد و استقلال، آزادی، تمامیت ارزی و جمهوریت و اسلامیت ما را به نحو حداکثری حفظ کند تا در خلال آن کشور بتواند تعامل سازنده خود را با سایر ملل حفظ کند. ضمن ای

لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند/

به هرحال تندروها در خصوص برجام نیز اشتباهاتی مرتکب شدند. متاسفانه اجرای برجام دو سال به دلیل مخالفت های داخلی به تعویق افتاد و ضررش متوجه مردم کشور شد. اگر برجام در اوایل دوره اوباما امضا می شد، بسیار بهتر بود و ترامپ به سادگی نمی توانست آن را برهم بزند.

لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند/

شاید کسی کمتر به این مساله توجه کرده باشد که نماینده چین آزاد یا همان هنگ کنگ در مراسم تحلیف بایدن حضور داشت و از او دعوت به عمل آمده بود. چین از این موضوع عصبانی شد و این نشان می دهد که سیاست بایدن نیز در راستای رویارویی با چین است. همین مساله نشانگر این

لطف الله میثمی: دغدغه اصولگرایان این است که چه کسی مذاکره کند/

بنابر ارزیابی های صورت گرفته نیز مشخص شد که جامعه آمریکا استقبال خوبی از سخنرانی بایدن در مراسم تحلیف داشته است. نظرخواهی های اخیر نشان می دهد که سخنرانی بایدن آثار خوبی برجای گذاشته و پیش بینی می شود که گروهی از هواداران ترامپ نیز به حمایت از رئیس جمهور