work

در 24 ساعت گذشته قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال با کاهش مواجه شد اما با توجه به تغییرات نرخ دلار در ایران قیمت ریالی آن…