دریافت این وام نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

شرایط دریافت وام فرزند آوری مشخص شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس ، وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته، تغییراتی مانند افزایش مبلغ و حذف کارت پایان خدمت به عنوان یکی از شروط دریافت وام را دارد.​

دریافت این وام نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

دیدگاه تان را بنویسید