شرایط طرح فروش ایران خودرو دیزل اسفند 1402؛ بنز 2624 باری و کمپرسی و بنز 1924 باری و کمپرسی

شرایط طرح فروش ایران خودرو دیزل شامل بنز 2624 باری و کمپرسی و بنز 1924 باری و کمپرسی در اسفند 1402 اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، بخشنامه فروش کامیون بنز 2624 جفت محور در 3 تیپ ویژه اسفندماه 1402 از سوی ایران خودرو دیزل اطلاع رسانی شد.

تاریخ اجرا: 20 اسفندماه ساعت 10 صبح

شرایط طرح فروش شاسی باری اسفند 1402:

شاسی باری 2624

شرایط طرح فروش شاسی کمپرسی اسفند 1402:

شاسی کمپرسی 2624

شرایط طرح فروش شاسی کمپرسی با اتاق اسفند 1402:

شاسی کمپرسی 2624 با اتاق

بخشنامه فروش کامیون بنز 1924 در 3 تیپ ویژه اسفندماه 1402 از سوی ایران خودرو دیزل اطلاع رسانی شد.

تاریخ اجرا: 20 اسفندماه ساعت 10 صبح

شرایط طرح فروش شاسی باری اسفند 1402:

شاسی باری

شرایط طرح فروش شاسی کمپرسی اسفند 1402:

شاسی کمپرسی

شرایط طرح فروش شاسی کمپرسی با اتاق اسفند 1402:

شاسی کمپرسی با اتاق

دیدگاه تان را بنویسید