جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه 1402 + جدول

جدول جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه 1402 منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه 1402 اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت جدید اوان تراکتور اسفند 1402؛

 

نام محصول قیمت (ریال)

تراکتورهای سنگین و متوسط

تراکتور کشاورزی سنگین

ITM 1500 4WD توربودار

۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸
تراکتور کشاورزی ITM 1075 - 4WD ۵,۶۲۹,۴۷۸,۶۹۲
تراکتور کشاورزی ITM 1085- 4WD ۶,۳۴۹,۸۶۹,۱۶۷
تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD ۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD ۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD ۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶
تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار ۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳
تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار ۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵
تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار ۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷
تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار ۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD ۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD ۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳

تراکتورهای سبک و باغی

تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار ۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD ۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD ۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵
تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 ۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹

بکهو لودر

بکهولودر ITM 86NEW 2WD  
بکهولودر ITM100 4WD ۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷
بکهولودر ITM 100S 4WD ۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵
بکهولودر ITM 130 4WD ۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸6

 

دیدگاه تان را بنویسید