جزییات عرضه 2000 دستگاه خودرو تارا در بورس کالا

جدول جزییات عرضه 2000 دستگاه خودرو تارا در بورس کالا منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، به اطلاع متقاضیان مـی رسـاند، خـودروی تـارا دسـتی بـا موعـد تحویـل 1401/03/17 از طریـق بــورس کــالا عرضــه مــی گردد. لــذا بــه پیوســت اطلاعیــه عرضــه خــودروی فــوق کــه در روز ســه شــنبه مورخ 1401/11/25 برگزار می شود، جهت اطلاع رسانی به مشتریان محترم ارسال می گردد. 

جزئیات عرضه تارا در بورس کالا؛

0ctqd2i3peb0hey2ryrh

دیدگاه تان را بنویسید