life

هنگام تولد ممکن است نوزادان به دلایلی دچار عارضه فلج ارب شوند، که نیاز به درمان پزشکی دارد.