صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است
  • محل فرانسه، نوفل‏لوشاتو
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است
  • حضار مصاحبه‏کننده: خبرنگار روزنامۀ فرانسوی لوموند

سؤال:[کشور ما، کشور آزادی است و ما بسیار خوشحالیم که حضرتعالی به فرانسه تشریف آورده‏اید. حضرت آیت‏اللّه‏ دربارۀ وضع ایران، پس از توقیف دکتر سنجابی، چه نظری دارند؟]

جواب:توقیف دکتر، اسباب تحولی نمی‏شود. این هم از دست و پاهایی است که شاه می‏زند به خیال اینکه دکتر را تسلیم کند. و معلوم نیست که کسی تسلیم شاه بشود، یا اشخاص محترمی تسلیم شاه بشوند.[1]

ــ[نظر حضرتعالی دربارۀ احتمال مبارزۀ مسلحانه چیست؟ دو ـ سه روز پس از این آقای شریعتمداری در این باره گفته‏اند هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.]

ــما امیدواریم قبل از اینکه نوبت به مبارزۀ مسلحانه برسد، مسائل به دلخواه ملت ختم شود. چنانچه یکوقت مقتضی شد. آن وقت تجدید نظر می‏کنیم.

ــ[حضرتعالی می‏فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‏ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می‏تواند بدون پایۀ مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟]

ــاما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.

1 ـ آقای کریم سنجابی پس از دیدار باامام خمینی درفرانسه و هنگام بازگشت به ایران توسط رژیم شاه بازداشت شد.