صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان تصمیم به ادامۀ اقامت موقت در فرانسه
  • محل پاریس، نوفل‏لوشاتو
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع تصمیم به ادامۀ اقامت موقت در فرانسه
  • حضار نوری همدانی، حسین

بسمه تعالی

به عرض می‏رساند، مرقوم محترم که مشعرِ سلامت مزاج شریف و آزادی آن جناب بود موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را خواهانم. مرقوم مفصلی که از تبعیدگاه مرقوم شده است تاکنون نتوانستم مطالعه کنم. راجع به رفتن همدان از آنجا تقاضاهایی شده است، لکن اینجانب وجود جنابعالی را در قم برای تربیت طلاب اهمّ می‏دانم. امید است ان شاءاللّه‏ در هر جا باشید موفق به خدمت برای اسلام و مسلمین باشید.

اینجانب تا به دست آوردن محلی در کشورهای اسلامی در صورت عدم مزاحمت اینجا[1]هستم؛ گرچه از جهاتی ناگوار است لکن برای رساندن صدای ملت به عالَم مناسب است. از جنابعالی امید دعای خیر و توفیق خدمت دارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

 

1 ـ فرانسه.